O nás

Hlavným zameraním našej kancelárie je stavebné a obchodné právo. Klientom šetríme čas a peniaze využívaním technologických noviniek v práve – Elektronické podania, Zaručené konverzie dokumentov, podpisovanie dokumentov Kvalifikovanými elektronickými podpismi.