O nás

Hlavným zameraním našej kancelárie je stavebné, obchodné a energetické právo, s čím priamo súvisí bohatá procesná skúsenosť či už v rovine správnych konaní a súdnych (sporových, mimosporových aj správnych) procesov.

Naši klienti oceňujú, že sme prvou kanceláriou napĺňajúcou ŠTANDARD ROKU 2020, čím im šetríme čas a peniaze (využívaním elektronických podpisov a podaní, zaručenej konverzie dokumentov, automatizácie byrokratických povinností…).

Zároveň preto vieme konštruktívne konzultovať aj (zatiaľ) okrajové témy ako využívanie smart kontraktov, decentralizovaných databáz a vo všeobecnosti digitalizáciu čohokoľvek – od procesov po aktíva.