Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP)

Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP)* je prostriedkom, ako zabezpečiť odosielaný dokument proti zásahom doň a zároveň jednoznačne identifikovať osobu, ktorá dokument podpísala.

Základný predpoklad pre používanie tohto prostriedku na podpisovanie dokumentov je implementovaný priamo v Občianskom zákonníku (§ 40 ods. 4 a 5).
Ten uvádza, že „písomný právny úkon je platný, ak je podpísaný konajúcou osobou. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný ZEP.“

V prípade, že ZEP je opatrený časovou pečiatkou, nevyžaduje sa dokonca ani overenie podpisu notárom. Najpoužívanejšie riešenia na vyhotovovanie ZEP dnes pridávajú časovú pečiatku automaticky.

Keď sa naučíte pracovať so ZEP, viete tak ušetriť množstvo času, ale aj poplatkov za overovanie podpisov, a taktiež súdnych a správnych poplatkov (pri elektronických podaniach je v množstve prípadov poplatok za podanie znížený o polovicu).


*Termín „Kvalifikovaný elektronický podpis“ (KEP) nahradil v slovenskom práve predtým používaný termín „Zaručený elektronický podpis“ (ZEP) na základe Zákona o dôveryhodných službách. V právnych predpisoch sa preto stretnete s oboma pojmami.

1 myšlienka na “Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP)

Komentáre sú uzavreté.